í"咖喱拌肉
藕宣佈:夲秂從此卟烖欪來頑。。。

我想我是豬

   世界上最忠心的動物是什麽。?

    豬。。

   世界上最善良的動物是什麽。?

    豬。。

    世界上嗅覺最靈的動物是什麽。?

    不是狗。。

     我想我是豬。。一頭衷心而又善良的小豬。。

     一頭會吃飯睡覺的大懶豬。。   想認識我嗎??

                             QQ:450233902 

í"咖喱拌肉 @ 2005-08-18 11:36:06
查看本分类的所有网志:隨心所寫


导航
博客风
í"咖喱拌肉首页
联系


个人档案

藕宣佈:夲秂從此卟烖欪來頑。。。网志分类
默认分类1(3)
隨心所寫(3)网志存档个人链接